Само 39 учители от цялата страна са одобрените за курса. Част от критериите за одобрение по програмата са:

  • Учител, чиито ученици са класирани в националните състезания и конкурси от области на образование по предмети от общообразователната подготовка информатика и информационни технологии.
  • Учител с участие в училищни, общински, регионални, национални и международни проекти/програми
  • Учител, притежаващ професионално-квалификационна степен (ПКС)

С огромно задоволство споделяме впечатленията на Галина Дамянова, един от 39-те учители, станали част от този проект. Галина Дамянова е учител по информатика и информационни технологии в Средно училище "Иван Вазов” в Мездра, чиито ученици ежегодно печелят призови места в национални проекти, олимпиади и конкурси.

Ето какво каза Галина Дамянова за своето пребиваване в меката на науката:

"Докоснах се до магията ЦЕРН. Училището ни е в малък град, но се стреми да не изостава от развитието на науката и технологиите. Независимо, че сме в официално обявен беден регион на държавата, се стремим да показваме на учениците, че могат да реализират всичко, за което мечтаят. Работейки с учениците по международни проекти, участвайки в състезания и постигайки успехи им давам увереност в бъдещето. Впечатлена съм от българското участие на учени, инженери и студенти в различни експерименти в ЦЕРН. Над сто души са сънародниците ни в ЦЕРН, които имат пръст в откриването на Хигс бозона.“

Основното мото на Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН в Швейцария, е „Наука за мир“. Там се намира Големият андронен колайдер, чиято цел е разширяване границите на знанието, развиване на нови технологии за ускорители и детектори, подготовка на утрешните учените и инженери и обединяване на хората от различни страни и култури.

Също така, едно от важните открития на ЦЕРН за развитието на света е World Wide Web. То стартира първоначално като проект, иницииран от Тим Бърнърс-Лий през 1989 г.

Обучението се провежда изцяло на български език и включва: лекции и разглеждане на различни установки и лаборатории: комплекс ускорители на ЦЕРН и системи за тяхното управление, информационни технологии в ЦЕРН - GRID технологии, физиката на елементарните частици, откритието на Хигс бозона, медицинска физика, магнитни системи използвани за ускорителите на ЦЕРН, дизайн, инсталиране и експлоатация на нормално проводими магнитни модули във вакуум и радиационни среди, въведение в роботиката, електроника за експериментите в ЦЕРН, въведение в експеримента CMS и неговия електромагнитен калориметър – преглед на дизайна, конструкцията, функциите на ECAL и българския опит, сгради за конструиране на детектори и системи за дистанционно наблюдение на персонала.