На достатъчно достъпна архитектурна среда да бъде залепен текстът на закона. Важно е въпросите за равенството и търпимостта да влязат в учебните програми - кое се приема за дискриминация и кое не, как да се подходи в ситуация на насилие или друг вид неравно третиране", поясни тя.

Друга идея е подобен сертификат да бъде създаден и за работодателите, тъй като най-много сигнали в комисията се подават именно за дискриминация на работното място. Документът ще гарантира, че работодателят не просто не допуска дискриминация, но и работи за това да не я допуска, поясни Джумалиева.

Фокусът на комисията в новия й мандат ще бъде словото на омразата. "То е като айсберг, от него се вижда съвсем малко на повърхността - това са предразсъдъцитие и стереотипите. Сериозен проблем, който рефлектира в цялото общество и ескалира в престъпления от омраза", каза председателят на комисията.

Източник: dnevnik.bg