То допълва вече подписаното между двете ведомства споразумение за сътрудничество за провеждане на часове в музеи и художествени галерии. "Важен е актът на допълване на това споразумение и това, че искаме да провеждаме последователна политика на разширяване на разширяване на образователната среда на учениците", заяви просветният министър Красимир Вълчев след като положи подписа си. Благодарение на споразумение и помодул от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ над 5 хиляди малчугани от 56 школа ще проведат безплатно някои от часовете си.

Вълчев подчерта, че амбицията на министерството е тази година повече ученици да имат възможността да посетят различни инструкции и да има много по - голям брой дейности по интереси, свързани с изкуството.По национална програма е предвидено тази година броят на децата да е около 7 000. От министерството обаче са готови да дофинансират и други проекти при интерес на уроците. От 10 май всяко училище може да кандидатства с проетк до 2500 лв.,с който да проведе часовете си в различна образователна среда.

Целта на документа е да засили интересите на децата и учениците към българката идентичност традиция, история и съвременни форми в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство, както и осъществяване на мерки и дейности в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и държавните културни институции в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата.

Източник: monitor.bg