Инициативата е насочена към учениците от професионалните гимназии по селско стопанство, които на този етап от живота си правят своя избор на професионално развитие. Предвижда се посещения на стопанства на земеделски производители, бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.),

Целта е да се подкрепят младите хора, като им се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна, както и да се осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада и с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение.

"Супер фермер" ще бъде на два етапа, като първият започва този месец, а вторият ще бъде от февруари до април 2020 г. В рамките на инициативата ще има и конкурс на тема "Моето стопанство", в който участниците ще представят своята идея за започване на бизнес. Писмените проекти ще бъдат оценявани от жури.