Участниците в групите представиха презентации с интересни факти за числото „пи” и запознаха гостите на занятието с рекордите за запаметяването му. Като всеки истински празник и този завърши с кулинарна изложба, чиито продукти бяха дегустирани с удоволствие от участниците в празника.