Състезателите бяха разделени в пет възрастови групи – седми, осми, девети и десети, единадесети, дванадесети клас, а вспециална тема се състезаваха участници, които се подготвят за международна олимпиада. ППМГ – Враца имаше свои представители във всяка възрастова група.

Деветокласникът Георги Игнатов спечели първа награда. С втора награда бе удостоен Божидар Станчев (11 клас), а с трета награда - Радостина Василева (11 клас) и Георги Господинов (9 клас). Достойно бе и представянето на останалите участници от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца.