За две години учениците са научили правилата за движение по пътищата, как да се защитават при нападение, да оказват първа долекарска помощ на пострадали. Те са имали часове и в базата на МВР за обучение на служебни кучета.

Всеки курсант в полицейската академия получи и плакет за добър успех. Малките полицаи вече са готови да помагат при организирането на акции и информационни кампании, свързани с опазването на здравето и живота на децата от Берковица, допълниха от областната полиция.