Вече са назначени членовете на всичките 265 общински избирателни комисии. Постъпили са шест обжалвания, като по четири от тях са взети решения.

От 2 септември започна регистрацията на партиите и коалициите в ЦИК. Досега 14 партии и 5 коалиции са подали заявления за участие в изборите.

С друго решение на ЦИК се дава възможност общинските избирателни комисии да определят броя на мандатите към общините, в зависимост от броя на населението. В Столична община ще бъдат избирани 61 общински съветници.

Таня Цанева от ЦИК добави, че условията за гласуване на избиратели с увреждания са същите, както в предходните избори. "Избирател с увреждания може да гласува в избрана секция в избирателния си район. Може да гласува с придружител".