Заседанието откри областният управител Малина Николова: "Уважаеми госпожи и господа общински съветници, за да встъпите официално в ролята на изявители и изразители на волята на вашите избиратели и жители на община Козлодуй, съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, днес полагате клетва".

Народните избраници се заклеха да спазват Конституцията и законите и да работят за интересите на гражданите на общината и тяхното благоденствие. Всеки един от общинските съветници тържествено подписа клетвен лист, с който официално встъпва в своя мандат.

"Съгласно Решение №109/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Козлодуй и волята на народа, за кмет на Община Козлодуй е избрана Маринела Николова”, с тези думи официално областният управител обяви избора на гражданите на община Козлодуй. Малина Николова представи и кметовете на Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Маринела Николова и останалите кметове също положиха клетва.

Малина Николова връчи на кмета на община Козлодуй Маринела Николов символите на Общината - огърлица и ключ, като и пожела още по-успешен мандат и заяви, че и занапред ще има доверие и подкрепата от страна на правителството.

От своя страна Маринела Николова се обърна към всички присъстващи: "Преди четири години, когато за пръв път влязох в тази зала, бях плаха, но много мотивирана. Сега стъпвам уверено, познавам проблемите в Козлодуй и всички населени места, познавам хората и техните нужди. Работата, която свършихме за изминалите четири години, даде видими резултати, но занапред ни предстоят още важни проекти в полза на всички жители на нашата община. Сърдечно благодаря на нашите съграждани за огромната подкрепа! Това, че съм избрана за втори мандат за кмет на Община Козлодуй, за мен е изключителна отговорност". В заключение Николова пожела на всички здраве и благополучие.

Областният управител, в духа и традициите на българския парламентаризъм, покани заседанието на Общински съвет - Козлодуй да ръководи общинският съветник Николинка Тодорова.

Новият Общински съвет взе няколко решения. С тайно гласуване, със 17 гласа „За”, бе избран единственият предложен кандидат за председател на ОбС от ПП ГЕРБ - Николинка Тодорова. "Заемането на поста председател на Общински съвет е изключителна отговорност, която аз поемам с ясното съзнание, че ще бъда водена от законността и интересите на гражданите на община Козлодуй. Ще разчитам на съдействие от страна на всички общински съветници! Вярвам, че за всички нас основният принцип ще бъде волята на гражданите и законността! Пожелавам успех на новия общински съвет!", каза Тодорова.

Бе взето решение следващото заседание на ОбС, Козлодуй да се проведе на 28 ноември 2019 г. Също така бе избрана 5-членна комисия, която ще подготви проект за нов Правилник за работата и дейността на Общинския съвет.

По традиция тържествената церемония завърши с водосвет за здраве и благоденствие.

Източник: kozloduy.bg