При срещата с кмета на село Горна Кремена, стана ясно, че предстои един труден мандат, в който обаче амбициозната Светлана Алексиева е решена да изпълни всички поети ангажименти и отговорности пред хората, които са гласували доверието си.Първите стъпки, които е предприела като кмет, Светлана отбеляза, че е обиколила цялото село, видяла е всяко кътче, за да се запознае с пълната картина и да може да направи точна преценка откъде и как да започне.

За бързото преодоляване на проблемите в селото, Алексиева разказа за краткосрочната програма, която е изготвила, за подобряването на визията на селото. В нея е заложено почистване на училищния двор и изграждане на спортна площадка. Още с началото на пролетта ще започне почистването на пространството между площада и училището, където смята да се изгради детска площадка със съдействието на спомоществователи, които вече са заявили готовността си да помогнат.

Един от основните проблеми, с които се е сблъскала още в самото начало, това са нерегламентираните сметища в селото. За решаването им е потърсила помощта и съдействието на общинската администрация. Във връзка с това, кметицата изрази своята благодарност към кмета на Община Мездра – Иван Аспарухов, който е оказал пълно съдействие в решаването на проблема. На този етап едно такова сметище вече е отстранено, а на място е осигурен контейнер за събиране на отпадъците.

За пълното премахване на нерегламентираните сметища в селото, Алексиева е изготвила няколко докладни, в които се настоява за изработването на указателни табели, които ще предупреждават за съответните санкции, както и за доставката на четирикубикови контейнера.

В заключение, Светлана допълни, че ще продължи да търси ефективни решения на повечето от проблемите, но на този етап ще обърне внимание на най-належащите, които наистина не търпят отлагане.