На пострадалата бил причинен оток, кръвонасядане и охлузване на ръката. Стойността на предмета на престъплението е 792 лева.

Между защитата на А.Т. и Районна прокуратура – Враца е било сключено споразумение. Той се е признал за виновен за извършеното от него деяние.

Днес, 23.05.2022 г., съдът одобри постигнатото между страните споразумение, с което му е определено наказание от 13 месеца „лишаване от свобода“ при „общ“ режим на изтърпяване.

Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда.