Актовете са съставени заради изхвърляне на битови и строителни отпадъци на необособено място в местността "Орешака", на входно-изходната пътна артерия на Враца откъм Монтана.

В рамките само на една седмица това са поредните заловени от служителите на Звено "Инспекторат" и полицията нарушители, които замърсяват този терен. Съвместните проверки, свързани с изпълнението на общинските наредби, продължават.