Вълчев коментира отново, че ние сме възприели ценностите на демокрацията и когато говорим за недалечен период от историята, трябва да изразим отношението си именно през тези ценности.

Брифингът бе посветен на решението на Министерския съвет да бъдат отпуснати допълнителни 12,5 милиона за финансиране на фонд Научни изследвания (ФНИ). Изначално в бюджета бяха заложени 15 милиона, но с тях ще бъде платено изпълнението на проектите, стартирали предните години.

Значителна част от средствата на Фонда отиват за изпълнение на многогодишни проекти.

Със страни като Франция, Китай и Русия ще бъде засилено международното сътрудничество с научни проекти, финансирани с 800 хиляди лева, увери Вълчев.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски обясни, че финансирането е на конкурсен принцип - тоест ще бъдат финансирани само висококачествени научни изследвания. Финансирането обхваща както БАН, така и университетите в страната. Това е световно признат успешен начин да финансираме науката, убеден е акад. Ревалски.