На областния съвет за осиновявания миналия месец са разгледани общо 9 деца. За 4 от тях подходящи кандидат-осиновители не са открити. Причината е, че децата са братя и сестри и социалните не желаят да ги разделят. "Обичайно групово осиновяват братя и сестри в чужбина", посочи Търнавска. В момента 15 семейства от област Враца чакат да си осиновят дете. В национален мащаб кандидат-осиновителите са 1399. Децата, които чакат за ново семейство в област Враца, са общо 111 към момента. От тях по-малко от половината са здрави, останалите имат различни здравословни проблеми. През миналия месец в регистъра е постъпило едно ново дете - на 3 години, с увреждане, на което също се търси семейство-съобщи още Търнавска.