В дневния ред на форума се провеждат различни тематични сесии: Финансиране на устойчив преход на МСП, Дигитализация, Интернационализацията – бизнес възможности извън ЕС, Активиране на европейския предприемачески потенциал, Трансграничен бизнес – силата на Единния пазар.

В първия ден на Форума, Филипова участва в работата на Европейската мрежа на жени предприемачи. Работната група, в която тя представляваше България обсъди темите за финансиране на женското предприемачество, какви са препоръките на Търговските палати за насърчаване на инициативите и креатиността на жените в бизнеса, как се съчетава личен и професонален живот и как да се насърчат повече жени да заемат лидерски позиции.