Тайните клиенти наблюдавали обслужването в 13 централни и местни администрации и 15 конкретни услуги, по които са предвидени мерки за намаляване на регулаторната тежест. Между тях са издаване на шофьорско свидетелство, винетни стикери, отпускане на еднократна помощ при раждане на дете, издаване на картографски и кадастрални скици, удостоверения за характеристиката на земеделската земя, на виза за проектиране, заверка с апостил на документи, издадени от кметове и общински администрации.

Представените доклади след проверката показват, че на много места все още не са изпълнени законови задължения на администрацията, не са променени процедурите и образците на документите и не са приложени приетите облекчения за гражданите и бизнеса, се казва в съобщението на Министерския съвет.

"Вчера изпратих писма до проверените администрации, в които им давам срок до един месец за да отстранят всички констатирани проблеми и да ми докладват какво е свършено. Предстоят нови проверки", заяви вицепремиерът.

Предстои въвеждането на нови задължителни стандарти за обслужване на гражданите и бизнеса. Администрацията на Министерския съвет е разработила конкретни правила, съобразени с европейската практика, които определят къде да се намират приемните, задължават чиновниците да осигурят места за паркиране и система за ред на чакащите, определят колко гишета да има, въвеждат дистанционно обслужване на потребители със специфични нужди, стандарт за предоставяне на указателна информация за предоставяните услуги и за намаляване на изискваните документи.