© Радио Видин

Изграждането на нови социални услуги е свързано с изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация. За двата центъра са обявени общо 32 свободни позиции. Ще бъдат наети управители, социални работници, психолози, сътрудник социална работа, медицински сестри, хигиенисти, детегледачи, рехабилитатори, кинезитерапевти, логопеди, трудотерапевти, педагози, счетоводител, домакин и снабдител/шофьор. На кандидатите ще бъде направен подбор на два етапа - по документи и събеседване. Кандидатите за участие ще бъдат оценявани по разработена процедура за подбор на персонал за предоставяне на социални услуги в общността. Специална комисия ще извърши подбора по документи до 18 август включително.

Към края на месеца ще започнат и интервютата с одобрените на първия етап кандидати. Те ще се извършват по предварително изготвен график по длъжности.

Одобрената сума за проекта е 2 145 332.97 лева.

Източник: bnr.bg