"Визията и обемно-пространствената концепция на бъдещото модерно здание са одобрени от Министерство на културата и ще се впишат адекватно в облика на градския център", пише още в докладната. Ако местните сенатори одобрят публичен търг, наддаването ще започне от 511 962 лв. , което е паричният еквивалент на съответната част на правото на строеж в размер на 66 %. В докладната е посочено, заплащането на цената на правото на строеж да се извърши срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда така че, Общината да получи собственост поне върху 34 % от общата застроена площ на новата сграда.

Емблематичната Сувенирна палата в града е построена през 1969 г. върху отчуждени имоти държавна собственост. Проектът за сградата е приет от тогавашния Архитектурно-художествен съвет на Съюза на българските архитекти, като временно съоръжение, без отстъпено право на строеж. По-късно, през 1987 г., е приет устройствен план на гр. Враца, който предвиждал изграждане на административна сграда за комплексно обслужване на населението. През 2002 г. имотите, върху които се намира Сувенирната палата, са отписани от Актовете за държавна собственост, в полза на Общината.


Година по-късно земята, върху която е построена палатата е атакувана, като частна общинска собственост и е одобрено частично изменение на подробния устройствен план, според който парцелът е отреден за изграждане на административна сграда за комплексно обслужване на населението. Впоследствие, частичното изменение е отменено със заповед. Едва през 2011 г. в одобрения план за регулация на града, на мястото е обособен нов урегулиран поземлен имот, с площ от 427 кв. м., собственост на Община Враца, върху който е Сувенирната палата и от създаването й до момента статутът на временното съоръжение не е променян.

Днес, половин век след построяването й, сградата, е силно амортизирана, остаряла, отоплява се трудно през зимния сезон, има течове на покрива, инсталациите й са дори опасни. Металните конструкции са силно корозирали по бордовете, рекламните надписи и хидроизолацията по покрива са прогнили…Явно свърши времето на остарялата Сувенирна палата и от нея ще останат само носталгичните спомени на врачани, когато при обещание за среща са си казвали: "ще те чакам пред Сувенирната".