Работни места за специалисти с полувисше и средно-специално образование:

2 Автомеханик

5 Електротехник, строителство

2 Електромонтьор

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование тук.