© Българска Патриаршия

До момента са изработени и готови учебниците от първи, втори, трети, четвърти и пети клас. Вече се подготвят помагала и за прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Учебниците са утвърдени от Министерството на образованието и науката и вече се използват успешно в обучението по „Религия” в българските училища. „Синодалните учебници са продължение на святото Кирило-Методиево дело и делото на техните ученици, оглавено в България от св. Климент Охридски и осенено от неговата епископска благословия за просвещаване на единокръвния ни народ.

Учебниците използват едновременно църковен и разбираем език, с което актуализират за съвременните поколения духовното наследство на светите Седмочисленици, но и ги доближават до нашите езикови и културни корени, до църковно-славянския и старобългарския езици – напр. чрез трите рубрики в учебника за 5 клас: любомъдрие, благонравие и лествица.“, пише на официалния сайт.