Учениците бяха подготвили оригинален филм, в който разказаха за историческия развой на науката химия, за делото и приноса на руския учен Дмитрий Менделеев и създадената от него Периодична система, до съвременното развитие и приложение на химията.

По думите на Валентина Стеева, целта на този необикновен урок е да покажат, че химията винаги е придружавала човечеството в неговото развитие. Още повече, че хората ежедневно се срещат и използват материали от бита, пряко свързани с химията. Наред с това, трябва да вземат решения, свързани със здравето, намаляване на опасностите от нашите действия за околната среда и подобряване на състоянието й.

Учениците демонстрираха интересни опити, които могат да се ползват и в ежедневието, и припомниха някои дребни хитринки, използвани от бабите, без да са учили химия, но открити в опита и практиката.

От своя страна двамата учени Гюнвер и Фейзим Хаджиоглу бяха подготвили интересна демонстрационна програма, в която представиха имената на най-новите химични елементи от последните 10 години, включени в Периодичната система с имената на известни учени. С особен интерес бе проследена демонстрацията на измерване на pH с чай „Синя магия”.

Наред с демонстрациите, гостите бяха подредили и интересна изложба, в която бяха показани връзката на химичните елементи с простите и сложните вещества, алкални и алкалоземни метали, преходните елементи, елементите, които изграждат живата материя.

Д-р Гюнвер Хаджиоглу каза, че за пръв път в изложбата са включили тефлона като материал с изключителни качества, както и неорганично и органична стъкло.

Той благодари за поканата и гостоприемството на младите химици, като отбеляза, че за първи път имат възможността да излязат със съпругата си извън института и лабораторията, за да представят своята изложба.

Гости на младите химици бяха Ани Георгиева - старши експерт по природни науки и екология в РУО - Враца и кметът на Зверино Стоян Петров.