Вместо старата храстовидна растителност от рода Juniperus (хвойна), която беше на повече от четири десетилетия, в пространството около „водното огледало“ бяха засадени над 1 000 броя от пет вида многогодишни декоративни растения - 200 бр. кълбовидна туя, 336 бр. копривка, 424 бр. делосперма, 192 бр. цинерария и 112 бр. карекс, информира Йоана Димовска, началник сектор „Поддържане на обществените площи и озеленяване“ в ОбП „Чистота“.

Дейностите по обновяване на зелените площи и на парковите пространства в Мездра ще продължат и занапред, като целта е трайно подобряване на ландшафтния дизайн на градската среда.