Зрелостникът, който кандидатства по програмата, трябва:

1. Да е получил диплома за завършено средно образование в текущата година и в същата година да е приет във висше учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за професионално обучение (ЦПО)

2. Към момента на завършване на средното си образование в текущата 2019 година да е:

2.1 зрелостник сирак (без родители или само с един жив родител), или;

2.2 да е настанен в приемно семейство и да получава грижа по смисъла на Закона за закрила на детето, или;

2.3 да е с неизвестни двама родители и да е възпитаник на дом за деца, лишени от родителска грижа.

Останалите критерии и документите за кандидатстване за стипендия ще намерите в Регламента, публикуван в сайта http://steniskanabala.bg/

Документи за кандидатстване се подават в Столична организация на БЧК до 30.09.2019 г., с адрес: ПК 1407, София, бул. „Джеймс Баучер“ 76, ет. 3. За допълнителна информация – тел. 02/ 8122822.


Източник: balkanec.bg