От началото на проекта досега са открити и картотекирани общо 78 човека без дом, пребиваващи в момента на интервюирането в гр. Враца и 5 в село Баница. През последните пет години, в зимния период, бездомните получаваха хранителни пакети - готова за консумация консервирана храна, от БЧК - Враца два пъти седмично, като количеството храна бе достатъчно за няколко дни.

Тази година хуманната кауза на БЧК отново продължава. Някои от вече картотекираните хора без дом получиха своя хранителен пакет. Раздаването на храна по проект "Шанс за хората без дом“ ще продължи през два от най-студените месеци на годината - ноември и декември.