"Като работещи в търговско дружество и осигуряващи приходите на същото, считаме, че можем да изразим това становище", пишат в заключение от ръководството на общинската болница.

Становището е подписано от всички членове на Медицинския съвет на "МБАЛ - Мездра" ЕООД д-р Михайлова, д-р Петрова, д-р Павлова, д-р Цеков, д-р Ценовски, д-р Костова, д-р Баев, д-р Чилингирова и д-р Георгиева, с изключение на д-р Близнашка.

Междувременно в 17:00 часа днес изтича крайният срок за подаване на документи от кандидатите за заемане на длъжността "Финансов контрольор" в общинското лечебно заведение, процедурата за избор на който беше обявена с Решение 659/11.03.2019 г. на Общински съвет Мездра.