Каменов посочи, че със спестените финансови средства ще бъде изградено и игрище за мини футбол в НУ "Св. Софроний Врачански", чиято стойност е 42 000 лв. Вече са стартирали дейности по облагородяване на парка, намиращ се на площад "Руски", за което са предвидени 35 000 лева от спестените бюджетни средства.

Ще бъде извършен текущ ремонт на покривната конструкция на сградата на Детска градина "Вълшебница", като предвидените средства за това са в размер на 4 354 лв.

Строително-ремонти дейности за 12 000 лв. ще бъдат реализирани и за подновяване на покрива на физкултурния салон в сградата на филиала на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".