Данните на Агенцията по заетостта показват, че за периода януари-декември 2020 година новорегистрираните в бюрата по труда са малко над 414 000 души в цялата страна.

За сравнение за цялата 2019 г. те са близо 303 000 души, което означава годишен прираст на безработните от почти 37 процента.

Главният експерт по пазара на труда в КНСБ Атанаска Тодорова коментира тенденциите: „Няма толкова свободни работни места, колкото има освободени лица. Най-много освободени за месец декември има в сектора на услугите, от сектор „Търговия“, „Ремонт на автомобили“, „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-голям процент са тези, които са хора над 50 години. Най-много са регистрираните със средно образование, след това със средно професионално“.

Решаваща роля за овладяването на безработицата у нас до нива под средно европейските имат предприетите антикризисни мерки:„Навременни, които задържаха работната сила на работните места, въпреки това че те са в неплатен отпуск“.

Източник: Actualno.com