В шестото издание на конкурса ще бъдат отличени участници в категориите за социални иновации, свързани със заетост, социално включване, както и с предоставяне на социални продукти и услуги.

Крайният срок за кандидатстване в конкурса е до 17:30 ч. на 16.10.2020 г.

Източник: mlsp.government.bg