Настанено е в приемно семейство и до днес детето живее с тях. След като шест месеца биологичната му майка не подава документи, с които да си поиска детето обратно, през януари тази година го вписват в регистъра за осиновявания. "То е от български произход и е здраво. Това е детето мечта за осиновителите", пояснява Мария Търнавска, а кандидати за осиновители по принцип не липсват.

Информацията за тях е събрана в томове и класьори. Томовете са 97. Във всеки от тях има информация за 100 чакащи семейства. Допълнително има и десетки класьори с досиета. Отново на кандидат осиновители.

Именно в страниците на тези томове социалните експерти започват да търсят родители за вече 2-годишното дете. На всеки, който е подходящ, обясняват, че бащата е неизвестен, а майката с психическо заболяване. Въпреки това, кандидат - осиновителите искат среща с детето. Те много го харесват. После обаче идват колебанията. Въпреки че е здраво, кандидатите имат сериозни опасения, че заболяването на майката може да се отрази и на детето един ден. Отказалите се до момента са 4 семейства.

Ако скоро не се появи българско семейство, което да приеме без предразсъдъци и бъдещи опасения малкото дете, то след месец папката му ще попадне измежду документите на децата, чакащи за международно осиновяване. "Чужденците нямат такива притеснения по отношение на здравословното състояние на детето. Никога не се притесняват от фамилната обремененост", допълва още Мария Търнавска.

Затова социалните са сигурни, че дори в продължение на месеци никой да не е пожелал да чуе думите „мама” и „тати” от 2-годишното дете, то намирането на осиновители в чужбина ще се случи за броени седмици.


Източник: nova.bg