Находището "Станеви ниви" се намира в землището на село Върбешница на територията на община Мездра, област Враца. Концесията за него е предоставена през юли 2000 г. за 25 години на "НИИ Геология и геофизика" АД - София.

С днешното правителствено решение правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на "Г и Г кариери" ЕООД - София, като условията по концесионния договор остават непроменени. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в Закона за подземните богатства.