В периода от 01.06.2017 г. до 07.08.2017 г. в гр. Враца, в това си качество, тя присвоила чужди парични средства. Сумите били от събрани и неотчетени такси за откупуване на гробни места, представляващи собственост на Община Враца. Общият размер на присвоените от обвиняемата пари възлиза на 1 235 лева.

Предстои делото срещу К.Х. да продължи в съда.