„За асфалтирането на пътят до с. Косталево са необходими 230 000 лева, като за населеното място са предвидени и над 60 000 лева от Капиталовата програма за асфалтиране на улица „Христо Ботев“. Средствата за възстановяване на участъка между Девене и Три кладенци са в размер на 220 000 лева. В рамките на заседанието на местния парламент ще предложа и 50 000 лева за ремонт на улици в квартал „Бистрец“, като средствата отново са от икономии в бюджета, благодарение на строгата финансова дисциплина. Вярвам, че предложението ми ще бъде подкрепено от общинските съветници, тъй като по този начин заедно ще решим едни от най-наболелите проблеми за жителите на тези населени места

Въпреки внушенията, че се концентрират средства само в централната градска част, живущите в населените места на града виждат, че това са само спекулации. Към момента екипите продължават с ремонтните дейности на пътя между Мраморен и Голямо Пещене, като след това ще се възстановяват участъци в Челопек и Лиляче. Успоредно с това се изпълняват и дейностите, предвидени в Капиталовата програма, където за 2019 година са предвидени близо 700 000 лева за селата. С моя екип показахме, че когато се работи с ясна визия и си в непрестанна комуникация с гражданите, нещата се случват, макар и не с такива темпове, каквито се иска на всеки от нас.”