Eвропейският парламент има големи очаквания към Европейския стълб за социални права, обясни социалният министър Бисер Петков. Темата ма конференцията е защитата на наемния труд. Българското председателство на съвета на Европейския съюз дава възможност за решение на проблемите с условията на труд у нас, считат участниците в конференцията.

"Бъдещето на труда и развитието на човешкия капитал, модернизирането на Европейското трудово законодателство в областта на социалната сигурност, елиминиране на неравенствата на пазара на труда, включително заплащането между жените и мъжете", са акцентите споменати от Бисер Петков.

КНСБ счита, че България трябва да работи към подобряването на качеството на човешките ресурси, условията на труд, ниското заплащане и защитата при безработица. Да се даде право на българските работници и служители особено тези, които членуват в синдикати, да си изберат синдикат, ако искат той да управлява осигуровките, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Предлага и увеличение на данъците за финансиране на ниско платената работна ръка и защитата при безработица.

От своя страна, президент на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, пожела тези неща, които се говорят на конференцията и които се говорят навсякъде, някой ден да станат истински политики, а не поредната кампания от безсмислено говорене.

Обсъжданите въпроси по време на двудневната конференция са защитата на правата на работниците и предизвикателствата, свързани с новите форми на заетост.


Източник: news.bg