В позицията се подчертава, че синдикатът няма да допусне да се отклоняват парите за образование на учениците за дейности по превенция и борба с грипни епидемии, дейности, за които носят отговорност финансово държавата и общините: "Синдикат „Образование“ ще поиска информация какъв е размерът на финансовите средства, които образователните институции са направили за превеция от пандемия: дизенфектанти, предпазни средства, бонус-риск за квестори и каква целева субсидия са получили от Министерство на финансите за това".

Отрасловият съвет, който е най-висшият орган в средното образование, включващ в себе си всички компетентни работещи в образователната система, категорично казва, че учебната година започва редовно и затова е учудващо тиражирането на много варианти за започване на учебната година в българските образователни институции и продължаващoто поднасяне на хипотези относно вариантите за начало, посочват от синдикат "Образование".

"Дистанционното обучение имаше своя исторически ефект и своите достойнства, но вече е част от историята" - анализират от Синдиката. Позицията завършва с призива да се вземат най-разумните и професионални решения и да не се допусне, „нерегламентирано източване на делегирания бюджет, ощетявайки ученици и учители“.

"По повод на безумните идеи на самозвани „експерти“ и „родителски“ организации, които предлагат родителите да имат избор между редовно и дистанционно обучение, като се ситуират хибридни варианти на обучение, бих искал да изразя мнението на българските учители, че такава хипотеза в Закона за предучилищно и училищно образование няма заложена и ние, учителите няма да допуснем това да се случи. Които родители имат резерви/страх, могат да изберат индивидуална или самостоятелна форма на обучение, като сами осигурят подготовка на своите деца, като след това се явят на изпити по всички предмети. А изпитите не са лесни и вероятно много ученици, които не успеят, ще повторят класа", предупреждава лидерът на синдикат "Образование" Юлиян Петров.