Трифонова подчерта, че по двата най-важни показатели за работата на прокуратурите - оправдателни присъди и върнати дела, Окръжна прокуратура - Враца е на първо място в Апелативен район - София. За миналата година година са приключени и внесени в съда 1 112 дела. Само девет досъдебни производства са върнатите от Окръжен съд на врачанските прокурори. За медията ни прокурор Трифонова каза, че този факт, като показател за добра работа в национален мащаб е изключително добър. Като дял това е 5,9 % от общо внесените досъдебни производства. За сравнение през 2017 този процент е бил 13,6 %.И тази и миналата година няма оправдателни присъди по актове на врачанската окръжна прокуратура - уточни Трифонова. В районните прокуратури в Бяла Слатина и Оряхово също няма оправдателни присъди. В Мездра е 0,87 %, Враца – 2,09 % и Козлодуй - 3 % от общия брой присъди, което е незабележимо малки проценти на фона положен труд в прокуратурите. Много добри са и резултатите по отношение на срочно приключените преписки на окръжните прокурори във Враца.

На отчета отличните резултати от работата на Окръжната прокуратура във Враца представи председателят на обвинението Десислав Начков. Официални гости на събитието бяха Иван Гешев председател на специализираната прокуратура и заместник главен прокурор и говорителят на главния прокурор, Румяна Арнаудова.