Кандидати за проучването са Обдинение "Петрохан", което включва фирмите "Трансконсулт-22" и УАСГ - София; "Пътпроект-2000", "Петрохан-проект" (вклюващ фирмите "Рутекс", "Метропроект" и "Геоконструкт"); "Илия бурда", "Виа план" и "Пътпроект 02". Те са предложили от 240 000 до 443 000 за проучването при индикативна стойност от 500 000 лв.

Срокът за проучването е 6 месеца. Условието е да бъдат предложени три варианта за новото трасе с тунел под прохода.

След проучването трябва да бъде изработена и приета оценка за въздействие на съоръжението върху околната среда. Едва тогава следва изработката на идеен проект за одобреното трасе, допълват от АПИ.