Проектът предвижда ремонт на водния откос в критичните участъци по бетоновия път и полагане на дренажен пласт от трошен камък. Повредените участъци от облицовката на канала след основния изпускател също ще бъдат възстановени.

Язовир "Огоста" е изграден край Монтана преди около 35 години с цел да събира дъждовните води, да пази града от наводнение при поройни дъждове и да служи за напояване. Стената му е на 150 метра над нивото на града. Той е вторият по големина у нас и на Балканите язовир след язовир "Искър" и се простира на голяма площ в общините Монтана, Берковица и Георги Дамяново.

Източник: novini.bg