Данните са на Евростат и се отнасят за 2016 г. Средната смъртност при катастрофи в ЕС е 50 души на 1 млн.

След Северозападна България се нарежда португалската област Алентежо със 142 загинали на 1 млн. Следва белгийският регион Люксембург със 138 загинали и южната част на Гърция, която обхваща големият брой острови в района със 134 загинали на един милион. На пето място се нарежда българският Северен централен район със 132 загинали на 1 млн.

Това са и единствените пет области, в които смъртността при пътни инциденти надхвърля 125 души на милион.

Най-малко

са загиналите в региона на австрийската столица Виена. Там едва 10 души

на един милион са починали след катастрофа през 2016 г. Общо в 31

района на ЕС са отчетени под 25 смъртни случая на един милион.


Източник: dnevnik.bg