Те са поискали тази информация да им бъде предоставена, за да могат да изготвят за днешните консултации писмени предложения с лица за състава на съответните СИК, включително длъжността в комисията, за която се предлагат, както и списък на резервните членове.

Секретарят на община Мездра Севдалина Джамбазка обаче, която вчера е взела участие в ХХVIII Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ), им заявила, че ще получат разпределението на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в СИК едва след като се завърне от служебната командировка и се запознае с изготвеното от администрацията разпределение.

В началото на седмица пък, когато кметът на Мездра Генади Събков насрочи консултациите за назначаване съставите на СИК в община Мездра за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., секретарят на общината изпратил поканата за консултациите по пощата до централите на съответните партии и коалиции, вместо до местните ръководства на политическите сили.

Упълномощени представители на партиите и коалициите възнамеряват да подадат жалба до Районната избирателна комисия във Враца относно неправомерните действия на секретаря на община Мездра.

Консултациите за определяне състава на секционните избирателни комисии в община Мездра ще се проведат днес от 16:00 часа в кабинета на кмета на общината.