В продължение на 6 месеца участниците в проекта "Пазители на България" бяха включени различни дейности, свързани с издирване и записване на местен фолклор и местни говори, изучаване на историческото минало на родния край чрез запознаване с произхода на топоними от района и свързаните с тях легенди и предания, запознаване с бита и традициите на българите в мездренския край.

В селата Долна Кремена и Ребърково младите краеведи се запознаха с характерни предмети от бита на българите в миналото, записваха диалектни думи и изрази, както и интересни истории за наименованията на различни местности около населените места.

За да представят наученото през летните проучвания, седмокласниците, заедно с техните учители – Христинка Иванова, преподавател по български език и литература и Ралица Ангелова, учител по история и цивилизация, проведоха забавно-образователно състезание под наслов „Аз обичам моя роден край”. Състезанието бе и последната финална дейност от програмата на проекта и предизвика много усмивки и истински интерес у присъстващите.Участниците бяха разделени в два отбора - "България" и "Пазители", които трябваше да се справят с различни нелеки, но и забавни задачи, свързани с разпознаването на диалектни думи и изрази, въпроси, свързани с историята на АК "Калето" и произхода на имената на населени места, както и с названията на предмети от бита на старите българи.

Младите изследователи без особени затруднения разпознаваха значението на остарели думи, обясняваха различни специфични за района дейности, свързани с дрехите, с приготвянето на храната и с извършването на селскостопанските работи, като част от поминъка и бита на хората.

Като всяко състезание и тук знанията се оценяваха от авторитетно жури в състав Милка Пухалска- дългогодишен културен деятел и настоящ библиотекар в село Долна Кремена, Марияна Йорданова - дългогодишен учител по български език и литература в училището и уважаван краевед и Христинка Иванова - учител по български език и литература в ОУ "Христо Ботев".

Гости на празника на родовата памет бяха директорът на училището домакин Иван Иванчев, учители, родители и представителите на Читалище "Просвета 1925" Валентина Цекова, Димитринка Иванова, Даниела Билярска, Павлина Русева, Таня Гергова.

Състезанието завърши без победители, тъй като и двата отбора се представиха достойно и завършиха наравно. След края на състезанието Марияна Йорданова благодари на учениците за положените усилия и им пожела да не спират да изучават родния си край, тъй като човек успява винаги, когато знае и помни корените си.

Другият член на журито, Милка Пухалска, също поздрави участниците в проекта и изрази задоволство от взаимните им срещи.

От библиотеката при Читалището бяха подготвили лакомства за всички участници и изразиха увереност, че това няма да бъде последната им съвместна работа.