От 11 до 15 ноември в мездренската Професионална гимназия се проведе Седмицата на толерантността, с която започна реализирането на дейностите по проект „Заедно в делници и празници”. Той е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът дава възможност на учениците да научат повече за различните етноси, за техните традиции и празници, както и за създаване на нови познанства, приятелства и промени на стереотипи и нагласи. В него са се включили над 20 ученици, които с удоволствие и разбиране на посланията на проекта са работили всеотдайно във всяка една от дейностите.

Целта на проекта е Професионалната гимназия "Алеко Константинов" да се превърне в място, където всеки ученик може да намери себе си, да повярва, че може. Място, където да мечтае и да бъде човек.

По време на седмицата, алековци осъществиха различни дейности, пряко свързана с развиването на чувството на толерантност. Участниците в проекта "Заедно в делници и празници" са посетили учениците на Център за специална образователна подкрепа "Д-р Петър Берон"- Враца и Центъра за настаняване от семеен тип 1 в Мездра.

Бе проведен конкурс за написване на есе на тема: „Толерантността”, както и „Най-толерантният ученик в моя клас”. Спечелилият конкурса за есе Владимир Радков от 9 клас прочете своя опит за осмисли същността на понятие тотолерантност, а на победителите в отделните категории за най-толерантен ученик получиха грамоти.

Две от участничките в проекта Весела Цветанова и Елизабет Коцева бяха подготвили интересна презентация за толерантността, приятелството и необходимостта да бъдат по-добри.

Накрая на изявата бе отворена и специална кутия, в която всички ученици бяха поставили своите послания за доброта, толерантност и човечност.