Районен съд Мездра-съдебна зала
Районен съд Мездра-съдебна зала

Престъплението предмет на обвинителния акт от тази година /неплащане за 10 месеца/ А. И. извършила, преди да е изтекъл срока на предходното наказание.

До тук случаят е банален и често срещан в съдебната практика. Обстоятелствата, обаче са особени. От документите по делото става ясно, че жената е била проститутка, а мъжът с когото създали децата си бил личният й сводник. Нещо повече, практикувайки древната професия майката наистина не участвала в отглеждането на децата, тъй като трябвало да е на магистралата край Мездра и Враца. Според събраните по делото доказателства съдът е приел за установен и факта, че А. И. е била зависима от В. В., който я е използвал за развратни действия и безспорно това е ставало, чрез принуда, физическо насилие с побоища, и чрез обещаване на облаги.

В мотивите на съда е записано, че „Подсъдимата е в работоспособна възраст и въпреки постановените спрямо нея присъди не е променила отношението си към своето задължение да издържа своите низходящи, като не е положила усилие да си осигури доходи за това, след като очевидно успешно издържа себе си”. Преди дни съдът е определил за А. И. наказание “пробация” за срок от три години, “обществено порицание” и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа, в рамките на две поредни години.

Тъй като осъдената не е изплащала никакви суми за издръжка на децата си, по реда на „Наредбата за определяне на реда за изплащане от Държавата на присъдена издръжка”, сумите са заплащани от Община Мездра. Съгласно съдебната практика липсата на работа и доходи не е обстоятелство деквалифициращо престъплението. Докато не бъде постановен нов влязъл в сила съдебен акт, който променя режима на родителските права, изменя или прекратява размера на дължимата издръжка, подсъдимата е задължена да се съобрази с първоначалното решение.

Задължението за плащане на издръжка е безусловно, особено след като е постановено с влязло в сила съдебно решение. Така че, А. И. все някога ще трябва да издължи платените от Общината пари и да започне регулярно да плаща издръжката на децата си. Кога ще се случи това не е ясно, защото практикуващите най-древната професия не издават касови бележки и така осъдената перманентно ще е без възможност да докаже доходи.