В дневния ред бяха включени 7 точки, първата от които бе отчет за дейността на сдружението през 2018-2019 г., направен отпредседателя на Управителния съвет на "Ловно-рибарско дружество Мездра - Роман" д-р Григор Томов.

На общото събрание бяха разгледани отчетът на Контролната комисия за 2018-2019 г., финансовият план на сдружението за тази година и планът за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2019 г. Бе определен и размерът на членския внос, встъпителния членски внос и намаленията за 2020г.

Официален гост на форума бе представителят на Българския ловно-рибарски съюз Даниел Тошков.

Делегатите на конференцията приеха отчет за дейността на сдружението през периода 2018-2019 г., представен от председателя на Управителния съвет д-р Григор Томов. От отчета стана ясно, че в момента в сдружението членуват над 1 100 ловци, обединени в 28 дружини, които стопанисват 73 318 хектара ловни площи. Към 28 февруари 974 души са подновили членството си. Издадени са 780 разрешителни за лов на диви свине и рибарски билети на стойност 742 лв

През отчетния период са организирани курсове за млади ловци, завършени успешно от 25-ма любители на лова. Към момента се обучават 26 курсисти, желаещи да станат част от голямото ловно-рибарско семейство

През миналата година са разселени 600 бр. фазани. Същевременно са отстреляни 360 диви свине, което е с 8 повече в сравнение с 2017 г., както и 9 сърни. Ръст бележи птичият лов: отстреляни са: 1 495 гургулици (което е с близо 400 повече спрямо предходната година), 750 гривяци, над 400 бекаси, над 300 фазани, над 300 диви патици. Спад се наблюдава само при пъдпъдъците - 10 595 (при 10 995 през 2017), което е с 400 по-малко.

Успехи бяха отчетени и в борбата с хищния дивеч: отстреляни са 407 чакали, 95 лисици и над 40 скитащи кучета.

На събранието бяха приети отчет на Контролната комисия за миналата година, финансов план за тази година и план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2018 г.

Одобрени бяха съставът на мандатната комисия, комисията за вземане на решения и промени в Устава на Сдружението и беше определен размерът на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2019 г.

За делегати на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ, което ще се проведе на 14 юни в София, бяха избрани д-р Григор Томов, Стефан Красимиров и Светлин Попов.