Така на практика вече налице необходимият брой подписи, за да бъде петицията валидна. Въпреки това събирането на парафи ще продължи още няколко дни. В гр. Роман това се извършва на три места: пред офиса на ВМРО до кафе-аперитив “Синята лагуна”, при книжарницата на бул. “Христо Ботев” и в района на кръговото, пред заведението "Топлото кебапче”.

В петицията са поставени три основни искания:

1. Да се изсели ромската фамилия, пребиваваща на територията на общината, “Певците”.

2. Колко от фамилията имат адресна регистрация и плащат ли данъци?

3. Настанени ли са в общински жилища, плащат ли наем и в какъв размер?

След приключване на подписката, която е адресирана до кмета на Роман Валери Ролански, в началото на следващата седмица тя ще бъде внесена в Общинската администрация.

В едномесечен срок от депозирането й кметът на общината трябва да внесе в Общинския съвет докладна записка за предприемане на необходимите последващи действия, както и да отговори на поставените в гражданската петиция въпроси.