В едноименното изследване "Европейските инженери и архитекти в Българския Северозапад от освобождението до Втората световна война", проф. Александър Костов се спира на дейността на инженери и архитекти получили образованието си в престижни европейски университети, работили на територията на днешната област Монтана.

Девет имена на "европейски" инженери от региона, дипломирали се преди 1918 г., са посочени в изследването. 31 са завършилите архитектура, строително и машинно инженерство, химия между двете световни войни.

В изследването се проследява строителството на жп линията Мездра - Брусарци - Видин, с две отклонения Бойчиновци - Берковица и Брусарци - Лом, с обща дължина 243 км.

Заради войните в началото на XX век строителството на железопътната линия малко се забавя и вместо през 1911 г. участъкът Мездра - Брусарци с отклонението за Лом е открит през септември 1913 г. През октомври железопътна връзка имат вече градовете Фердинанд и Берковица.

През 1931 г. под ръководството на инж. Иван Петров започва строителството на железобетонен мост над река Огоста в гр. Фердинанд. Черният мост е завършен окончателно през 1936 г.

Източник: novinitem.com