Производителите споделиха, че в условията на извънредно положение и спирането на пазарите, много трудно ще успеят да продадат стоката си.

„Доста време не работихме и след Великден не знаем какво ще се случи. Ние сме производители и тази стока трябва да я продаваме, ако не – трябва да я изхвърлим”, каза с тъга в очите продавачът на цветя.

Земеделски производители от Кнежа, заявиха, че произвеждат пипер, домати и картофи. В момента имат само картофи. Количеството е голямо, но не знаят дали ще успеят да ги продадат.