Кампанията се провежда по идея на Ротари клуб - Враца. Освен премерване на кръвното налягане, ще бъде предоставена на желаещите професионална консултация, относно високия сърдечно-съдов риск при съчетание на артериална хипертония и захарен диабет. Ще бъдат разяснени факторите за възникване на различни сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, бъбречни и други усложнения. Всеки ще има възможност да направи безплатни тестове и на кръвната си захар.

Целта на организаторите при осъществяването на здравната кампания за предоставяне на безплатни профилактични прегледи за кръвно налягане и кръвна захар е да се повиши информираността на гражданите във връзка с превантивните мерки касаещи сърдечно и мозъчно съдовите заболявания.

България от години е на водещо място в света по брой заболели и изгубили живота си от инсулт. По данни на Министерствоto на здравеопазването годишно над 35 000 души преживяват това заболяване , като при всеки пети изходът е фатален. Редовното мерене на кръвното налягане не поставя диагноза, но осигурява надеждна и важна информация, която да бъде доизяснена с ЕКГ и преглед при кардиолог.