Немски инвеститори оглеждат Северозапада и търсят работна ръка. Новите работодатели, решили да инвестират в производство имат точни изисквания- да могат да се съсредоточават, да имат добри възпитателни трудови навици. Според трудовите посредници, ромите се радват особено когато от една фамилия са одобрени за работа повече от един човек, например двама братя и жена. Все по- усилено и хората без квалификация търсят работа.Те показват и добри умения при производството на пластмасови изделия или окабеляване и други механични операции. Така безработните няма да напускат региона, а ще се включат в местната икономика. Средната заплата в Северозапада е с 250 лева по – ниска от тази в Южна България. Това води до обезлюдяване и напускане на страната, а ромите искат да работят. От друга страна икономиката се съживява.

Липсата на големи икономически центрове на север (с изключение на Варна) обяснява по-ниската икономическа активност в Северозападния и Северния централен район, анализират експертите. Именно в тези райони е най-осезаем ефектът на социалните трансфери - пенсии и социални плащания, които макар да свиват относителната бедност в рамките на района, не могат да компенсират липсата на трудови доходи и съответно изоставането спрямо по-развитите райони на страната. Разбивката на районните пазари на труда показва някои интересни развития. Във всеки един район на практика се засилва ролята на икономическия център - традиционно за столицата София, Варна и Пловдив, а в последните години и утвърждаването на Бургас.

Динамиката на пазара на труда в Северозападния и Северния централен район насочват вниманието към Плевен и Велико Търново, които постепенно се открояват и играят все по-голяма роля, макар и все още далеч от водещите икономически центрове в страната. Изводите по отношение на публичните политики следва да са именно в посока на създаване на условия и стимули за утвърждаване на икономическите центрове, в т.ч. по-силни такива на север. Ключови за това са процесите по финансова децентрализация, които да целят обвързване на икономическата активност в регионите със състоянието на местните бюджети, както и съвместната работа на местните власти за открояването на инвестиционни дестинации, които излизат извън рамките на строгото административно-териториалното деление в страната