През тази година по Националната кампания „За чиста околна среда“ в община Мездра бяха изпълнени проектите на Кметство Игнатица, Кметство Крета, СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино и Детска градина „Слънчице“ - гр. Мездра, със съдействието на Кметство Дърманци.

Така до новопостроеното футболно игрище в село Игнатица бе изградена зона за отдих и спорт с бюджет 9 362 лв., в село Крета - детска площадка в района на оброк Св. Георги , на стойност 10 000 лв. и в село Зверино - изградена фитнес площадка на открито в двора на учебното заведение , на стойност 5 000 лв.

Основната цел на кампанията „За чиста околна среда“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора.

Във връзка с това, благодарение на проект на Детска градина „Слънчице“ - гр. Мездра, съвместно с Кметство Дърманци, в двора на детската градина, филиал на ДГ „Слънчице”, бе изградена детска площадка в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда - 2020” и обявения конкурс на тема „Обичам природата - и аз участвам”.

Класиралите се в тазгодишната кампания са две общини, единадесет кметства, пет училища и седем детски градини. Реализираните проекти от кампанията „Чиста околна среда - 2020” са на територията на общините: Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мездра, Мизия, Роман и Оряхово.

В училищата и детските градини са монтирани съоръжения за игри на открито, пейки, люлки, кошчета за отпадъци, засадени са цветя, изградена е декинг площадка за учене, спорт и релакс.

Общините и кметствата са изградили кътове за отдих и спорт, обновени са детски площадки, монтирани люлки, пързалки, пейки и кошчета за отпадъци, беседки.