Освен това, теренът, на който е предвидено изграждането на инсталацията, е в урбанизирана територия и в непосредствена близост с обекти за производствена и складова дейност, както и с обекти от хранително-вкусовата промишленост.

Екоинспекцията се е съобразила и с постъпилите жалби срещу изграждането на инсинератора от неправителствени организации и жители на Монтана, както и със становището на Общинския съвет в областния град, който също се обяви против това инвестиционно намерение.

Решението на РИОСВ може да се оспори в 14-дневен срок пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред.